Ինտերիեր - դիզայն

Ոճի ընտրություն և նախագծի կոնցեպցիայի մշակում
Գույնի և ֆակտուրայի ընտրություն
Լուսային լուծումների կազմակերպում
Հատակների, պատերի, առաստաղի նյութի և նախշազարդի մշակում
Դեկորատիվ հանգույցների մշակում